» Strona Główna » Regulamin

Regulamin Skin-Shop


1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Treści oraz oferowane przedmioty na stronie Skin-Shop są do wglądu publicznego, jednak zakupu mogą dokonywać jedynie osoby powyżej 18 roku życia, a osoby nie posiadające pełnoletności za zgodą rodziców. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z samowolnego zakupu przedmiotów oraz finalizację pieniężną.
1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Każda osoba, która kupuje u Nas produkt oświadcza, iż dokładnie zapoznała się z resztą regulaminu. Wszelkie późniejsze problemy związane z nieznajomością zasad nie będą rozpatrywane, a w skrajnych przypadkach będą ignorowane.
1.3 Serwis Skin-Shop zajmuje się sprzedażą skórek nazywanych potocznie "skinami" na platformę STEAM.
1.4 Treści oraz oznaczenia graficzne należą do strony Skin-Shop. Wszelka próba kopiowania lub rozpowszechniania jest surowo zabroniona.
1.5 Niniejszy regulamin wraz z innymi częściami regulaminu może zostać w każdej chwili zmieniony bez wcześniejszego uprzedzenia. Prosimy o systematyczne sprawdzanie i weryfikowanie zmian. Takie zmiany nie są wprowadzane częściej niż raz na miesiąc.
1.6 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania oraz nie uprawnia do roszczenia jakichkolwiek praw.
2.ODPOWIEDZIALNOŚĆ
2.1 Zakupu mogą dokonywać osoby ukończone 18+ lub osoby, które posiadają zgodę opiekuna prawnego.
2.2 Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia wpłaty za zakupiony przedmiot. Błędne informacje podawane przy zamówieniu skutkują zerwaniem umowy kupno-sprzedaż. Wszelkie straty nie będą rekompensowane.
2.3 Sprzedawca zobowiązany jest do powiadomienia użytkownika o ewentualnym braku zakupionego przedmiotu.
2.4 Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania informacji o zakupionym przedmiocie w czasie 24h lub wysłanie wiadomości z informacją o terminie wysłania klucza.
2.5 Przedmioty na stronie Skin-Shop kupowane są na własną odpowiedzialność. Wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane, a gotówka przeznaczona na produkt/y nie zostanie zwrócona.
2.6 Każda osoba, która chciałaby skorzystać z Naszych usług jest zobowiązana do dokładnego zapoznania się z całym regulaminem strony.
2.7 Każdy kupujący zobowiązany jest do wprowadzenia poprawnych danych do formularza tj. Imię, adres E-Mail oraz Trade_Url.
2.8 Osoba kupująca ma prawo do zapoznania się z wszystkimi istotnymi informacji na temat danego produktu.
2.9 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania oraz nie uprawnia do roszczenia jakichkolwiek praw.
3.DANE OSOBOWE
3.1 Kupując u nas przedmiot, nie musisz podawać danych personalnych. Do poprawnego zrealizowania zamówienia wystarczy Imię, poprawny adres E-Mail, link do wymiany oraz oczywiście uiszczenie zapóaty.
3.2 Strona Skin-Shop nie wykorzystuje adresów E-Mail do rozpowszechniania informacji o ewentualnych promocjach lub innych spraw dotyczących strony.
3.3 W sprawie wysyłania ciekawych ofert oraz promocji na adres E-Mail prosimy do formularza w zamówieniu w polu E-Mail wpisać: "adres@adres.pl - oferty na e-mail".
3.4 Do poprawnego zrealizowania zamówienia niezbędne jest podanie poprawnego adresu E-Mail oraz adresu wymiany.
3.5 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania oraz nie uprawnia do roszczenia jakichkolwiek praw.
4.PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA
4.1 Serwis Skin-Shop posiada aktualnie trzy formy płatności: przelew, PSC oraz SMS.
4.2 Produkty są dostarczane drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu do wymian na platformie Steam, dlatego prosimy o poprawne informacje w formularzu.
4.3 Serwis Skin-Shop nie otrzymuje systematycznych dochodów, a więc sprzedaż nie jest ciągła. Łączne środki nie osiągają kwoty 13500 PLN/rok. Płatność SMS dodatkowo jest opodatkowana przez serwis CashBill. Przedmioty leżakowały długi okres, więc kwalifikują się jako używane.
4.4 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za złe wypełnienie przelewu lub błędy wynikające z niepoprawnego wpisania danych dot. płatności SMS/PSC
4.5 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obciążenia serwisowe tj. poczta czy inne czynniki.
4.6 Każda osoba może skorzystać z trzech form płatności wg własnego upodobania. Jeżeli jedna z opcji jest niedostępna, można wybrać opcję drugą wpłaty należności lub trzeciš.
4.7 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania oraz nie uprawnia do roszczenia jakichkolwiek praw.
5.REGULAMIN KLIENTA
5.1 Klient zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia formularza o wszystkie pola. Brak jakiejkolwiek z informacji automatycznie zrywa umowę.
5.2 Klient powinien dokładnie zapoznać się z całą treścią regulaminu, ponieważ ewentualne roszczenia nie będą uwzględniane po zakupie produktu.
5.3 Klient ma prawo do podjęcia samodzielnej decyzji po osiągnięciu 18-ego roku życia. Osoby niepełnoletnie powinny powiadomić i poprosić o zgodę opiekuna do poprawnego zrealizowania zamówienia. Ewentualne koszta nie będą zwracane po ich zrealizowaniu.
5.4 Klient ma prawo do zapoznania się ze wszystkimi ofertami strony Skin-Shop. Ofertę należy przemyśleć i zdecydować, czy produkt spełnia nasze wymagania.
5.5 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania oraz nie uprawnia do roszczenia jakichkolwiek praw.
5.6 Prosimy o wcześniejszą weryfikację czy aby na pewno nie ma blokady wymian Steam - m.in. aktywny Steam Guard.
6.REGULAMIN SPRZEDAWCY
6.1 Sprzedawca ma prawo do realizacji zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres E-Mail.
6.2 Sprzedawca ma prawo do weryfikacji wieku osoby kupującej. W tym celu prosi o skan aktualnego dowodu tożsamości lub innego dokumentu.
6.3 Sprzedawca nie ma obowiązku odpowiadać na pytania zadawane przez klientów jeżeli nie dotyczą oferowanych przedmiotów
6.4 Czas trwania zamówienia powinien trwać 24h, jednak z powodów niezależnych, np. zerwanie połączenia internetowego lub innych czynników zewnętrznych mających wpływ na dostępność, sprzedawca ma prawo do wyjaśnienia sytuacji poprzez E-Mail w terminie poŸniejszym.
6.5 Kupujący w czasie wysłania formularza zawiera umowę z kupującym. Sprzedawca ma prawo poprosić osobę kupującą o poprawne wpisanie danych lub sfinalizowanie transakcji. Brak takich informacji zrywa umowę w terminie natychmiastowym.
6.6 Usługi świadczone poprzez stronę Skin-Shop mogą zostać nagle zawieszone z powodów różnych. Wszelkie roszczenia nie będą uwzględniane po jej zamknięciu, a Administrator ma prawo do uiszczenia wiadomości z informacją o aktualnym stanie działalności.
6.7 Sprzedawca ma prawo do zignorowiania wiadomości nadesłanych przez użytkowników, zwłaszcza niezwiązane ze stroną Skin-Shop oraz świadczoną przez nią usług. Wszystko, co jest istotne zostało zawarte w niniejszym regulaminie.
6.8 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania oraz nie uprawnia do roszczenia jakichkolwiek praw.
6.9 Każdy osoba prywatna jak i firma kupująca u nas produkty oświadcza, iż zapoznała się z regulaminem i jest w pełni świadoma jego przekazu.

POWERED BYCOPYRIGHT © 2018. Wszelkie prawa zastrzeżone!

Program Partnerski  |  Polityka Prywatnoœci, Regulamin