» Strona Główna » Regulamin

Regulamin STEAM KEY


1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1 Treści oraz oferowane przedmioty na stronie Steam- Key są do wglądu publicznego, jednak zakupu mogą dokonywać jedynie osoby powyżej 18 roku życia, a osoby nie posiadające pełnoletności za zgodą rodziców. Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy wynikające z samowolnego zakupu przedmiotów oraz finalizację pieniężną.
1.2 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania. Każda osoba, która kupuje u Nas produkt oświadcza, iż dokładnie zapoznała się z resztą regulaminu. Wszelkie późniejsze problemy związane z nieznajomością zasad nie będą rozpatrywane, a w skrajnych przypadkach będą ignorowane.
1.3 Serwis Steam Key zajmuje się sprzedażą oryginalnych oraz wprowadzonych do użytku przez legalną firmę tak zwanych dalej kluczy kolekcjonerskich na platformę STEAM. Posiadając aktywny klucz gry (z własnych zbiorów), do jego aktywacji wymagany jest program "STEAM", na którym owy klucz możesz zarejestrować.
1.4 Treści oraz oznaczenia graficzne należą do strony Steam Key. Wszelka próba kopiowania lub rozpowszechniania jest surowo zabroniona.
1.5 Niniejszy regulamin wraz z innymi częściami regulaminu może zostać w każdej chwili zmieniony bez wcześniejszego uprzedzenia. Prosimy o systematyczne sprawdzanie i weryfikowanie zmian. Takie zmiany nie są wprowadzane częściej niż raz na miesiąc.
1.6 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania oraz nie uprawnia do roszczenia jakichkolwiek praw.
2.ODPOWIEDZIALNOŚĆ
2.1 Zakupu mogą dokonywać osoby ukończone 18+ lub osoby, które posiadają zgodę opiekuna prawnego.
2.2 Kupujący zobowiązany jest do uiszczenia wpłaty za zakupiony przedmiot. Błędne informacje podawane przy zamówieniu skutkują zerwaniem umowy kupno-sprzedaż. Wszelkie straty nie będą rekompensowane.
2.3 Sprzedawca zobowiązany jest do powiadomienia użytkownika o ewentualnym braku zakupionego przedmiotu.
2.4 Sprzedawca zobowiązany jest do przekazania informacji o zakupionym przedmiocie w czasie 24h lub wysłanie wiadomości z informacją o terminie wysłania klucza.
2.5 Przedmioty na stronie Steam Key kupowane są na własną odpowiedzialność. Wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane, a gotówka przeznaczona na produkt/y nie zostanie zwrócona.
2.6 Każda osoba, która chciałaby skorzystać z Naszych usług jest zobowiązana do dokładnego zapoznania się z całym regulaminem strony.
2.7 Każdy kupujący zobowiązany jest do wprowadzenia poprawnych danych do formularza tj. Imię, adres E-Mail oraz kod produktu.
2.8 Osoba kupująca ma prawo do zapoznania się z wszystkimi istotnymi informacji na temat danego produktu.
2.9 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania oraz nie uprawnia do roszczenia jakichkolwiek praw.
3.DANE OSOBOWE
3.1 Kupując u nas przedmiot, nie musisz podawać danych personalnych. Do poprawnego zrealizowania zamówienia wystarczy Imię, poprawny adres E-Mail oraz oczywiście poprawny kod SMS.
3.2 Strona Steam Key nie wykorzystuje adresów E-Mail do rozpowszechniania informacji o ewentualnych promocjach lub innych spraw dotyczących strony.
3.3 W sprawie wysyłania ciekawych ofert oraz promocji na adres E-Mail prosimy do formularza w zamówieniu w polu E-Mail wpisać: "adres@adres.pl - oferty na e-mail".
3.4 Do poprawnego zrealizowania zamówienia niezbędne jest podanie poprawnego adresu E-Mail.
3.5 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania oraz nie uprawnia do roszczenia jakichkolwiek praw.
4.PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA
4.1 Serwis Steam Key posiada aktualnie dwie formy płatności: przelew oraz SMS.
4.2 Produkty są dostarczane drogą elektroniczną poprzez E-Mail, dlatego prosimy o poprawne przedstawienie adresu w formularzu.
4.3 Serwis Steam Key nie otrzymuje systematycznych dochodów, a więc sprzedaż nie jest ciągła. Łączne środki nie osiągają kwoty 3090 PLN/rok. Płatność SMS dodatkowo jest opodatkowana przez serwis CashBill. Przedmioty leżakowały długi okres, więc kwalifikują się jako używane.
4.4 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za złe wypełnienie przelewu lub błędy wynikające z niepoprawnego wpisania danych dot. płatności SMS
4.5 Administracja nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne obciążenia serwisowe tj. poczta czy inne czynniki.
4.6 Każda osoba może skorzystać z dwóch form płatności wg własnego upodobania. Jeżeli jedna z opcji jest niedostępna, można wybrać opcję drugą wpłaty należności.
4.7 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania oraz nie uprawnia do roszczenia jakichkolwiek praw.
5.REGULAMIN KLIENTA
5.1 Klient zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia formularza o wszystkie pola. Brak jakiejkolwiek z informacji automatycznie zrywa umowę.
5.2 Klient powinien dokładnie zapoznać się z całą treścią regulaminu, ponieważ ewentualne roszczenia nie będą uwzględniane po zakupie produktu.
5.3 Klient powinien mieć świadomość, że sprzedawane klucze mają charakter kolekcjonerski, a ich aktualizacja na platformie Steam jest niemożliwa.
5.4 Klient ma prawo do podjęcia samodzielnej decyzji po osiągnięciu 18-ego roku życia. Osoby niepełnoletnie powinny powiadomić i poprosić o zgodę opiekuna do poprawnego zrealizowania zamówienia. Ewentualne koszta nie będą zwracane po ich zrealizowaniu.
5.5 Nie prowadzimy sprzedaży kluczy. Wszystkie oferty na naszej stronie skierowane są do osób, których interesuje kolekcjonerstwo. Nasza strona jest tylko pośrednikiem i przy wynagrodzeniu przekazujemy klucz, który jest już zużyty (brak możliwości aktywacji na platformie Steam).
5.6 Klient ma prawo do zapoznania się ze wszystkimi ofertami strony Steam Key. Ofertę należy przemyśleć i zdecydować, czy produkt spełnia nasze wymagania.
5.7 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania oraz nie uprawnia do roszczenia jakichkolwiek praw.
6.REGULAMIN SPRZEDAWCY
6.1 Sprzedawca ma prawo do realizacji zamówienia poprzez wysłanie wiadomości na adres E-Mail.
6.2 Sprzedawca ma prawo do weryfikacji wieku osoby kupującej. W tym celu prosi o skan aktualnego dowodu tożsamości lub innego dokumentu.
6.3 Sprzedawca nie ma obowiązku odpowiadać na pytania zadawane przez klientów.
6.4 Czas trwania zamówienia powinien trwać 24h, jednak z powodów niezależnych, np. zerwanie połączenia internetowego lub innych czynników zewnętrznych mających wpływ na dostępność, sprzedawca ma prawo do wyjaśnienia sytuacji poprzez E-Mail w terminie poŸniejszym.
6.5 Kupujący w czasie wysłania formularza zawiera umowę z kupującym. Sprzedawca ma prawo poprosić osobę kupującą o poprawne wpisanie danych lub kodu SMS. Brak takich informacji zrywa umowę w terminie natychmiastowym.
6.6 Usługi świadczone poprzez stronę Steam Key mogą zostać nagle zawieszone z powodów różnych. Wszelkie roszczenia nie będą uwzględniane po jej zamknięciu, a Administrator ma prawo do uiszczenia wiadomości z informacją o aktualnym stanie działalności.
6.7 Sprzedawca ma prawo do zignorowiania wiadomości nadesłanych przez użytkowników, zwłaszcza niezwiązane ze stroną Steam Key oraz świadczoną przez nią usług. Wszystko, co jest istotne zostało zawarte w niniejszym regulaminie.
6.8 Nieznajomość regulaminu nie zwalnia z jego przestrzegania oraz nie uprawnia do roszczenia jakichkolwiek praw.
6.9 Każdy osoba prywatna jak i firma kupująca u nas produkty oświadcza, iż zapoznała się z regulaminem i jest w pełni świadoma jego przekazu.

POWERED BYCOPYRIGHT STEAM-KEY © 2011.Wszelkie prawa zastrzeżone!

Program Partnerski  |  Polityka Prywatności, Regulamin